Giá tours dưới áp dụng
cho khách hàng xuất phát từ Tuyên Quang.
..........................................................................
Tours Nội Địa:
Theo thứ tự : Tuyến - Số Ngày - Giá Tour
..........................................................................

1. T. Quang – Hạ Long – Tuần Châu - 2 Ngày 01 đêm - 799.000 VNĐ

2. T. Quang – Hạ Long – Cát Bà - 4 Ngày 3 đêm - 1.499.00 VNĐ

3. T.Quang – Hạ Long – Móng Cái - 4 Ngày 3 đêm - 1.399.000 VNĐ

4. T. Quang - Sa pa - 3 Ngày 2 đêm - 1.299.000 VNĐ

5. T. Quang – Sầm Sơn - 3 Ngày 2 đêm - 1.250.000 VNĐ

6. T. Quang – Của Lò – Quê Bác - 4 Ngày 3 đêm - 1.499.000 VNĐ

7. T. Quang – Huế - 5 Ngày 4 đêm - 1.990.000 VNĐ

8. T. Quang Huế - Đà Nẵng - 6 Ngày 5 đêm - 2.450.000 VNĐ

9. T. Quang – Nha Trang – Đà lạt - 10 Ngày 9 đêm - 4.450.000 VNĐ

10. Xuyên Việt - 14 Ngày 13 đêm - 6.690.000 VNĐ
..........................................................................

Tours Quốc tế:
Theo thứ tự : Tuyến - Số Ngày - Giá Tour
.........................................................................

11. T. Quang – Nam – Ninh - 3 ngày 2 đêm - 120 $

12. T. Quang – Nam Ninh – Quế lâm - 4 Ngày 3 đêm - 189 $
13. T.Quang - Nam Ninh – Bắc Hải - 4 Ngày 3 đêm - 150 $

14. T. Quang – Côn Minh – Thạch Lâm - 5 Ngày 5 đêm - 235 $

15. T. Quang - Quảng Châu – Thâm Quyến - 5 ngày 4 đêm - 295 $

16. T. Quang Bắc Kinh – Thượng hải - 5 Ngày 4 đêm - 650 $

17. T.Quang – Bangkok pataya - 5 ngày 4 đêm - 289 $

18. T.Quang – Singgapore - 5 ngày 4 đêm - 555 $
.........................................................................

Để biết thêm thông tin và giải đáp những thắc mắc
vui lòng liên hệ theo địa chỉ cho ở cuối trang.